Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Mobilność doktorantów

Program finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego  w celach naukowych i dydaktycznych jest częścią Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Służy zwiększeniu mobilności doktorantów UW i umiędzynarodowienia studiów doktoranckich. Doktoranci korzystając z dofinansowania wyjazdu trwającego nie krócej niż 14 dni (2 tygodnie) i nie dłużej niż 28 dni (4 tygodnie) mogą np. odbyć staż naukowo-dydaktyczny, przeprowadzić kwerendy biblioteczne i archiwalne, przeprowadzić badania, wziąć udział w zagranicznej szkole letniej, warsztatach i szkoleniach podnoszących ich kompetencje naukowe lub dydaktyczne. W Programie mogą wziąć udział wszyscy doktoranci UW (zarówno ze szkół doktorskich, jak i wydziałowych studiów doktoranckich i bez względu na to czy studiują stacjonarnie czy niestacjonarnie), a o przyznaniu środków decyduje komisja stypendialna, oceniająca m.in. powiązanie planów wyjazdowych z prowadzonymi badaniami naukowymi i planami zawodowymi. Doświadczenie trzech lat działania Programu pokazuje, że doktoranci najchętniej korzystają z wyjazdów czterotygodniowych, a celem ich wyjazdów są najlepsze ośrodki naukowe na świecie.