Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia

29 grudnia 2022 roku rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzy Nowak, zatwierdził powołanie Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia, działającego przy Zespole ds. jakości kształcenia w Biurze Innowacji Dydaktycznych.

Zadaniem Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia jest:

 • oferowanie usług wspierających jednostki dydaktyczne w zakresie przygotowania do akredytacji zewnętrznych, opracowywania i wdrażania systemów zapewniania jakości kształcenia na kierunkach studiów, studiach podyplomowych i programach kształcenia w szkołach doktorskich, budowania i upowszechnienia kultury doskonalenia dydaktycznego w jednostkach, budowania kultury współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
 • oferowanie indywidualnych konsultacji, seminariów i szkoleń mających upowszechniać wytyczne, procedury i dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia,
 • prowadzenie i aktualizowanie listy ekspertów Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności kadrę zarządzającą dydaktyką w jednostkach (KJD, kierownicy studiów, przewodniczący i członkowie rad dydaktycznych) oraz osoby organizujące proces dydaktyczny do konsultacji w ramach nowo powstałego Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia.

Informujemy, doradzamy i pomagamy doskonalić jakość kształcenia na kierunkach studiów i w jednostkach dydaktycznych. Oferujemy wsparcie w pełnym zakresie zapewniania jakości kształcenia, m.in. w takich obszarach jak:

  • Przygotowanie do oceny programowej PKA i innych akredytacji zewnętrznych
  • Tworzenie/zmiany programu studiów (efekty uczenia się, punkty ECTS, sposoby weryfikacji efektów uczenia się)
  • Przygotowanie sylabusów
  • Ewaluacja jakości kształcenia na kierunku studiów
  • Tworzenie systemów zapewniania jakości kształcenia na kierunku studiów
  • Kształcenie nauczycieli
  • Studenckie praktyki zawodowe
  • Działalność rad dydaktycznych

Wsparcie zapewniają eksperci oraz pracownicy Biura Innowacji Dydaktycznych.

Zachęcamy do kontaktu i przesyłania zapytań na adres: punkt_jk@uw.edu.pl lub telefonicznie (22) 55 24 073 w terminach:
 • wtorek, godz. 10.00-14.00
 • środa, godz. 10.00-14.00
 • czwartek, godz. 13.00-17.00

email: punkt_jk@uw.edu.pl 

Prowadzimy także konsultacje stacjonarne w siedzibie Punktu (ul. Karowa 18, pok. 203) bądź w siedzibie jednostki, po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym bądź e-mailowym).

Utworzenie Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia oraz rozwój katalogu usług wspierających jednostki dydaktyczne to jedno z kluczowych działań Projektu Doskonałości Dydaktycznej Uczelni, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, wspierającej proces dydaktyczny.

Koordynator modułu: Dominika Siatkowska, specjalistka w Zespole ds. Jakości Kształcenia Biura Innowacji Dydaktycznych
Lider merytoryczny zespołu: dr Justyna Godlewska-Szyrkowa, Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia