Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dla studentów

Uniwersytet Warszawski przygotowuje studentów do podjęcia pracy w zawodzie:

 • nauczyciela przedmiotu,
 • nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej,
 • nauczyciela pedagoga specjalnego,
 • nauczyciela logopedy,
 • nauczyciela psychologa,
 • nauczyciela wychowawcy w domach poprawczych i ośrodkach wychowawczo-resocjalizacyjnych,
 • nauczyciela bibliotekarza,

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela jest ono prowadzone na następujących kierunkach studiów:

 •       filologia polska
 •       matematyka
 •       nauczanie fizyki + fizyka
 •       chemia (ew. chemia stosowana)
 •       biologia (ew. biotechnologia, ochrona środowiska)
 •       geografia
 •       historia
 •       filozofia
 •       socjologia
 •       filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 •       muzykologia
 •       filologia angielska
 •       filologia romańska
 •       filologia rosyjska
 •       filologia włoska
 •       germanistyka
 •       iberystyka + filologia iberyjska
 •       lingwistyka stosowana
 •       nauczanie języków obcych
 •       psychologia
 •       profilaktyka społeczna i resocjalizacja
 •       logopedia ogólna i kliniczna
 •       informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 •       pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 •       pedagogika

Na większości kierunków studiów przygotowanie do zawodu nauczyciela oferowane jest w ramach dodatkowej, nieobligatoryjnej specjalności nauczycielskiej. Student może więc, ale nie musi, podjąć się tego dodatkowego zadania. Ukończenie studiów magisterskich i zrealizowanie podczas studiów pełnego programu specjalności nauczycielskiej pozwala uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela.

Aby zostać nauczycielem należy w pierwszej kolejności sprawdzić, jak wygląda program specjalności nauczycielskiej na danym kierunku studiów i skontaktować się z jej opiekunem. W razie trudności z uzyskaniem wyczerpujących informacji prosimy o kontakt: ksztalcenienauczycieli@uw.edu.pl

Uwaga! Studia na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz psychologia trwają 5 lat, są to bowiem studia jednolite magisterskie.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAQ

1. Co trzeba zrobić, aby uzyskać uprawnienia do podjęcia pracy nauczyciela?
Aby uzyskać uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela (np. nauczyciela przedmiotu, nauczyciela logopedy, nauczyciela psychologa, nauczyciela wychowawcy w domach poprawczych i ośrodkach wychowawczo-resocjalizacyjnych) należy zrealizować program specjalności, który obejmuje przygotowanie merytoryczne i pedagogiczne oraz uzyskać tytuł magistra na kierunku studiów odpowiadającym przedmiotowi szkolnemu (np. nauczycielem geografii może zostać tylko mgr geografii).

O szczegółowe informacje dotyczące programu specjalności nauczycielskiej proszę zwrócić się do opiekuna specjalności w danej jednostce dydaktycznej. https://bid.uw.edu.pl/opiekunowie-specjalnosci/

2. Czy można rozpocząć specjalność nauczycielską w dowolnym momencie studiów?
Dla każdego kierunku studiów przygotowano odrębny program specjalności nauczycielskiej, który określa m.in. czas jej trwania. Dlatego w tej sprawie najlepiej skontaktować się z opiekunem specjalności nauczycielskiej w danej jednostce dydaktycznej (po dokładnym przeanalizowaniu informacji dostępnych na stronie internetowej).
3. Czy można zrezygnować ze specjalności nauczycielskiej w dowolnym momencie?
Jeśli specjalność nauczycielska nie jest obowiązkowym elementem programu studiów, to można z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Warto jednak poinformować o swojej decyzji opiekuna specjalności nauczycielskiej w danej jednostce dydaktycznej.

Należy też pamiętać, że za niezaliczone zajęcia ze specjalności nauczycielskiej będzie trzeba wnieść stosowną opłatę (jak za niezaliczone zajęcia dodatkowe). Lepiej więc zrezygnować z dalszego przygotowywania się do zawodu nauczyciela po zaliczeniu zajęć, na które student się zapisał.

4. Czy specjalność nauczycielska jest bezpłatna?
Na studiach stacjonarnych – tak. Dla studentów studiów stacjonarnych I oraz II stopnia uczęszczanie na zajęcia ze specjalności nauczycielskiej jest bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że za niezaliczone zajęcia ze specjalności nauczycielskiej, będzie trzeba wnieść stosowną opłatę.

Na studiach niestacjonarnych udział w dodatkowej, fakultatywnej specjalności wiąże się z uiszczeniem opłaty według tabeli opłat obowiązującej na danym kierunku studiów.

5. Jaki dokument potwierdza uzyskanie uprawnień zawodowych?
Informacja o uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela znajduje się w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów (punkt 5.2).
6. W jakiej szkole będę mógł pracować po uzyskaniu uprawnień zawodowych?
Po uzyskaniu uprawnień zawodowych do nauczania danego przedmiotu można pracować w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, np. mgr fizyki, który podczas studiów ukończył specjalność nauczycielską może nauczać fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (zawodowej, branżowej, technikum, liceum), bez względu na to czy jest to szkoła państwowa, społeczna czy prywatna.
7. Czy praktyki nauczycielskie są obowiązkowe?
Tak. Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela praktyki są obowiązkowym elementem programu specjalności nauczycielskiej. Obejmują praktyki psychologiczno-pedagogiczne, odbywające się w szkołach, poradniach lub innych placówkach zapewniających uczniom wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz praktyki dydaktyczne, realizowane głównie w szkołach. Jeżeli dany przedmiot nauczany jest zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, student realizuje praktyki w obu typach szkół. W ramach praktyk student zdobywa doświadczenie związane z pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczyciela, m.in. poprzez obserwacje lekcji oraz prowadzenie części zajęć pod nadzorem opiekuna praktyk.