Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Przeglądarka SAD

W ramach Programu ZIP została przygotowana przeglądarka danych dydaktycznych SAD (System Analizy Danych). Prace nad rozwojem tego narzędzia prowadzone są przy zaangażowaniu jednostek ogólnouniwersyteckich – w tym Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz programistów współpracujących z Wydziałem MIM, a także przy wkładzie wydziałów, które, dzięki prowadzonym badaniom konsultacyjnym, również mogą wpływać na ostateczny kształt tworzonego narzędzia. Jego pierwsza wersja została wdrożona w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

Możliwości, które oferuje SAD:

  1. Jest narzędziem wspierającym planowanie w zakresie organizacji kształcenia oraz optymalizację procesu dydaktycznego w odniesieniu do rekrutacji, toku studiów oraz losów absolwentów.
  2. Może stanowić źródło porównywalnych danych z zakresu dydaktyki dla biur administracji ogólnouniwersyteckiej w ramach realizowanego przez dane biuro zakresu prac.
  3. Dla wszystkich grup użytkowników dostarcza wspólnej wiedzy – wskaźników dydaktycznych wyliczonych na podstawie jednolicie przygotowanych danych.
  4. Dzięki wykorzystaniu spójnych i zawsze tych samych danych przyczyni się do budowania generalnego zaufania do danych, a co za tym idzie będzie pomocne dla polityki opartej na faktach.
  5. Wspiera procesy integracji źródeł (bazy IRK, USOS i ELA) oraz pełniejszego wykorzystania danych w podejmowaniu decyzji oraz merytorycznej dyskusji w odniesieniu do analizowanych wskaźników.
  6. Regularna analiza danych stanowi także element sprzyjający weryfikacji jakości zbieranych danych z zakresu dydaktyki, a tym samym służy – wraz z innymi wdrażanymi na UW procedurami – ich wiarygodności i rzetelności.
  7. Narzędzie może pełnić rolę edukacyjną poprzez metodologiczne wsparcie zarządzających dydaktyką, wdrażanie wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji, zogniskowanie wokół przechodzenia od administrowania do zarządzania opartego na danych.