Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Młodzi Dydaktycy

Pilotażowy program „Młodzi Dydaktycy” skierowany jest do młodych dydaktyków, którzy chcą rozwijać kompetencje potrzebne w pracy dydaktycznej zarówno podczas zajęć o charakterze ćwiczeniowo/seminaryjnym, jak i wykładowym.

Główne cele programu:

  • stworzenie ogólnouniwersyteckiego, kompleksowego, programu przygotowującego młodych dydaktyków do realizacji zadań związanych z nauczaniem oraz przetestowanie jego efektywności na pilotażowej grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach reprezentujących różne dziedziny nauki,
  • rozwój umiejętności niezbędnych w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej,
  • wsparcie procesu ich wdrożenia do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

Przewidywany termin rozpoczęcia programu – wrzesień 2021

Ostateczny kształt programu zostanie ustalony przez Zespół Ekspertów powołany przez dr. hab. Sławomira Żółtka, Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UW.

Nad realizacją programu czuwa Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, dr Justyna Godlewska – Szyrkowa, i Sekcja ds. rozwoju kompetencji nauczycieli akademickich w Biurze Spraw Pracowniczych.

Kontakt w sprawie programu: Daria Rybicka  (daria.rybicka@adm.uw.edu.pl)

więcej: https://kampus-pracownik.ckc.uw.edu.pl/course/index.php?categoryid=1