Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

IDUB

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program finansowany ze środków MEiN, pozwalający Uniwersytetowi Warszawskiemu na szereg działań służących podniesieniu jakości działalności naukowej i dydaktycznej oraz wzmocnieniu międzynarodowej pozycji uczelni.

Cele programu jest:

 • zwiększenie wpływu działalności naukowej uczelni na rozwój światowej nauki, w tym w priorytetowych obszarach badawczych o dużym potencjale rozwoju;
 • wzmocnienie współpracy badawczej z instytucjami naukowymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej, w szczególności w priorytetowych obszarach badawczych;
 • podniesienie jakości kształcenia studentów poprzez uruchomienie nowych kierunków studiów ściśle powiązanych z badaniami w  priorytetowych obszarach badawczych, transfer najnowszych wyników badań i osiągnięć metodologicznych do programów studiów, włączanie studentów w prace zespołów badawczych, rekrutowanie jak najlepszych kandydatów z kraju i z zagranicy;
 • zapewnienie jak najlepszych warunków rozwoju naukowego doktorantów i szkół doktorskich poprzez budowanie międzynarodowych networków naukowych, włączanie doktorantów do międzynarodowych projektów badawczych, wspieranie mobilności naukowej doktorantów;
 • przygotowanie i wdrożenie kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi zawodowemu pracowników uczelni, w szczególności młodych naukowców;
 • podniesienie jakości zarządzania uczelnią.

Priorytetowe Obszary Badawcze

 • Badania dla Ziemi  zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań
 • U podstaw mikro i makro świata – poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój
 • Wyzwanie petabajtów – narzędzia zaawansowanej matematyki i informatyki w analizach wielkich zbiorów danych – od losowych procesów na giełdzie po diagnostykę medyczną
 • Przekraczanie granic humanistyki – badania humanistyczne przekraczające granice dyscyplin, rozwijające innowacyjne narzędzia i modele, poszerzające rozumienie umysłu, języka i kultury
 • W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań – multidyscyplinarne zespoły badające konsekwencje narastającej mobilności, wielowymiarowych nierówności i transformacji cyfrowej

Biuro Innowacji Dydaktycznych współuczestniczy w realizacji programu Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Badawczy, koordynując działania horyzontalne służące doskonaleniu kształcenia studentów i wzbogacaniu oferty studiów o charakterze badawczym. Należą do nich:

 • przygotowanie i uruchomienie nowych kierunków studiów II stopnia w języku angielskim, ściśle powiązanych z badaniami prowadzonymi w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych (Działanie III.2.1):
 • opracowanie mechanizmów i narzędzi pozwalających na szybki transfer najnowszych wyników badań do programów studiów.

W realizacji tych działań BID współpracuje ze wszystkimi jednostkami dydaktycznymi uczelni, zespołami POB oraz biurami administracji uniwersyteckiej.

Więcej informacji o Programie IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/