Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Nagroda dydaktyczna

Nagroda dydaktyczna rektora UW przyznawana jest indywidualnie nauczycielom akademickim za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia. Co roku wyróżnienie przyznawane jest w trzech dziedzinach: nauk humanistycznych, nauk społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Wyróżnienie ma charakter nagrody finansowej. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla nauczyciela akademickiego może wystąpić dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej. Kandydatury są oceniane przez komisję, której przewodniczy prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, a zasiadają w niej m.in. przedstawiciele studentów i doktorantów. Pierwsza edycja nagród odbyła się w 2016 roku.

 

Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Formularz informacji o działalności i osiągnięciach dydaktycznych kandydata do Nagrody Dydaktycznej (plik edytowalny)

 

Zarządzenie nr 55 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024.
Zarządzenie nr 39 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2020-2024.
Uchwała Zarządu Samorządu Doktorantów UW 007/Z/ZSDUW/2021 z 15 lutego 2021 roku w sprawie wyboru przedstawiciela doktorantów.
Uchwała nr M/6/2/KB/2022 Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie delegowania przedstawiciela studentów do Komisji Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nagroda Dydaktyczna Rektora 2021 Nagroda Dydaktyczna Rektora 2022 Nagroda Dydaktyczna Rektora 2023