Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Studia podyplomowe

Na Uniwersytecie Warszawskim prowadzone są studia podyplomowe, które umożliwiają
uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie 6 i 7 PRK.

Studia podyplomowe trwają min. 2 semestry

Program studiów podyplomowych określa efekty uczenia się dla kwalifikacji cząstkowych, uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia PRK na poziomie 6, 7 albo 8 PRK określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz umożliwia uzyskanie co najmniej 30 punktów ECTS.

Programy studiów podyplomowych zatwierdza Senat UW

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6, uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Osoba, która ukończyła studia podyplomowe, otrzymuje świadectwo ukończenia tych studiów.

Szczegółowa oferta studiów podyplomowych oferowanych przez Uniwersytet Warszawski: https://irk.uw.edu.pl/pl/home/PODYPL2021/

 

Regulamin studiów podyplomowych – określa ogólne zasady organizacji i tok studiów podyplomowych, związane z nimi prawa i obowiązki uczestników studiów podyplomowych oraz procedurę tworzenia, zmiany i likwidacji studiów podyplomowych.

Wzory wniosków dla studiów podyplomowych:

 


 

UWAGA: w nazwie studiów podyplomowych nie należy używać określenia “studia podyplomowe”. Informacja, że dane studia są studiami podyplomowymi zawarta jest w uchwale Senatu UW zatwierdzającej program studiów podyplomowych, jak również w zarządzeniu Rektora w sprawie utworzenia studiów podyplomowych.