Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

FDD – FAQ

Z FDD można finansować koszty osobowe jedynie w przypadku zaangażowania osób spoza UW, które z uwagi na wybitne osiągnięcia zostały poproszone o prowadzenie gościnnych, nieregularnych zajęć.

Pracownik nie może samodzielnie składać wniosków o refundację (§ 5 ust. 2 Zarządzenia nr 106). Wniosek o refundację składa kierownik jednostki dydaktycznej w porozumieniu z odpowiednim kierownikiem jednostki organizacyjnej w terminie do 30 listopada każdego roku. Pracownik etatowy realizujący projekt zgłoszony do refundacji przez KJD rozlicza prace w swoim pensum. Pensum powinno być rozliczane w sposób przyjęty na danym wydziale. Nie ma potrzeby dodatkowo opisywać tego faktu we wniosku.

Nie ma konieczności wyodrębniania ewidencji księgowej do rejestracji kosztów tych przedsięwzięć. Jednostki dydaktyczne otrzymają dotację celową na podstawie przekazanego wniosku o refundację wydatków.

Dotacja będzie księgowana jako finansowanie z subwencji, a nie z przychodów własnych.

Tak, jeśli poniesione koszty nie przekraczają wysokości środków przyznanych jednostce w ramach podziału środków w FDD i zostaną zakwalifikowane, jako działania podjęte w celu uzyskania doskonałości dydaktycznej.

Środki niewykorzystane przez wydział w ramach FDD, w danym roku kalendarzowym, nie mogą zasilić puli budżetu w roku następnym. Zgodnie z § 5 ust. 5 Zarządzenia nr 106 środki Funduszu pozostałe po przedstawieniu rozliczeń refundacyjnych mogą zostać przyznane przez Prorektora jednostkom dydaktycznym, których wydatki na działania dotyczące rozwijania doskonałości dydaktycznej przekroczyły wysokość środków przewidzianych dla jednostki, a które zostaną uznane za uzasadnione.