Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Baza Dobrych Praktyk

Moduł dotyczący powstania i rozpowszechniania Bazy Dobrych Praktyk w zakresie doskonalenia jakości kształcenia to kluczowy element projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”. Celem modułu jest powstanie elektronicznej bazy działań różnego typu, które można określić dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia. Przygotowanie bazy zostanie poprzedzone pogłębioną analizą dobrych praktyk z uczelni krajowych i zagranicznych z wykorzystaniem dostępnych źródeł oraz z wyjazdów studyjnych. W ramach modułu projektowane są również działania upowszechniające Bazę oraz jej zawartość, tj. cykl seminariów oraz konferencja międzynarodowa skierowana do nauczycieli akademickich oraz osób zarządzających dydaktyką.

 Koordynator modułu: Michał Goszczyński, pracownik Zespołu ds. Jakości Kształcenia Biura Innowacji Dydaktycznych .

Nad zdefiniowaniem tego, co jest dobrą praktyką, jak również opracowaniem modelu funkcjonalnego elektronicznej Bazy czuwa zespół ekspercki, reprezentujący szeroką gamę dyscyplin naukowych oraz doświadczeń związanych z dydaktyką akademicką:

  • dr Agnieszka Janiak-Jasińska, Wydział Historii – Lider merytoryczny zespołu;
  • Jolanta Urbanik, Szkoła Języków Obcych;
  • dr Bogdan Dziobkowski, Wydział Filozofii;
  • Dorota Sidor, Centrum Kompetencji Cyfrowych;
  • dr Marcin Engel, prof. ucz., Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki;
  • dr hab. Dorota Heidrich, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

RAPORTY Z WIZYT STUDYJNYCH 

 1. Raport z wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Heidelbergu
 2. Raport z wizyty studyjnej na Uniwersytecie w Mediolanie
 3. Raport z wizyty studyjnej na Uniwersytecie Karola w Pradze