Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia

Pełnomocnikiem Rektora ds. jakości kształcenia w kadencji 2020-2024 jest dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, wiceprzewodnicząca Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, członkini Komisji Senackiej ds. Studentów, Doktorantów i Jakości Kształcenia; w latach 2016-2020 prodziekan ds. studenckich/kierownik jednostki dydaktycznej na WNPiSM UW, wcześniej zastępca dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW ds. dydaktycznych (2014-2016) i kierownik studiów na kierunkach polityka społeczna i nauki o rodzinie.

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia:

  1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie ogólnouniwersyteckiego systemu zapewniania jakości kształcenia;
  2. Koordynuje działania ogólnouniwersyteckie służące ewaluacji i podnoszeniu jakości kształcenia na Uniwersytecie;
  3. Wspiera kierowników jednostek dydaktycznych w działaniach z zakresu nadzoru nad jakością kształcenia na kierunkach studiów;
  4. Koordynuje działania ogólnouniwersyteckie służące podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji przez kadrę dydaktyczną;
  5. Upowszechnia informacje i promuje dobre praktyki z obszaru dydaktyki akademickiej.

W realizacji powyższych zadań Pełnomocnik współpracuje z Biurem Innowacji Dydaktycznych.

Kontakt: j.godlewska@uw.edu.pl