Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zespół

18 grudnia br. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz., powołał zespół roboczy ds. mikropoświadczeń, którego zadaniem jest opracowanie zasad funkcjonowania mikropoświadczeń na Uniwersytecie Warszawskim.  Zespół zajmie się w szczególności m.in.: analizą aktualnych potrzeb w zakresie rozwoju krótkich form kształcenia, przeglądem dostępnej oferty edukacyjnej na UW oraz innych instytucjach edukacyjnych w kraju i za granicą. Ważnym aspektem prac w procesie rozwoju mikropoświadczeń na Uniwersytecie Warszawskim będzie partnerska współpraca z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Efekty prac zespołu:

  • przygotowanie koncepcji kształcenia w formule mikropoświadczeń na Uniwersytecie Warszawski,
  • przygotowanie założeń metodyczno-systemowych dla certyfikowania krótkich form kształcenia we współpracy z otoczeniem, w tym uwzględnienie mikropoświadczeń jako narzędzia elastycznych ścieżek kształcenia,
  • opracowanie rekomendacji dotyczących wdrożenia mikropoświadczeń na Uniwersytecie oraz szkolenia kadr Uniwersytetu w ramach działalności podstawowej uczelni oraz projektów rozwoju dydaktyki.
  • opracowanie projektu regulacji uczelnianej dotyczącej mikropoświadczeń.

Pracami zespołu kieruje mgr Jolanta Urbanikowa. 

Kontakt:

 urbanikowa@uw.edu.pl
 (22) 55-24-072

Skład zespołu:
dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
dr Janina Mincer-Daszkiewicz, prof. ucz. – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Dominik Purchała – Centrum Kompetencji Cyfrowych
mgr Gabriela Sempruch – Biuro Innowacji Dydaktycznych
dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz. – Wydział Fizyki
mgr Jolanta Urbanik – Centrum Nauczania Języków Obcych
mgr Agata Wroczyńska – Uniwersytet Otwarty
prof. dr hab. Andrzej Wysmołek – Wydział Fizyki
mgr Agata Zarzycka – Biuro ds. Wspomagania Rozwoju

Wsparcie administracyjne zespołowi zapewnia Biuro Innowacji Dydaktycznych.