Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Kursy

Jednostki organizacyjne UW zainteresowane uruchomieniem kursu składają do Biura Innowacji Dydaktycznych następujące dokumenty:

  • uchwałę Rady Wydziału/Rady Dydaktycznej w sprawie powołania kursu,
  • program kursu z liczbą godzin poszczególnych przedmiotów i nazwiskami prowadzących,
  • krótki opis zawierający podstawowe informacje o kursie (do kogo kursy są adresowane, czas trwania, opis przedmiotów itp.),
  • kosztorys – przygotowany według wzoru kosztorysu obowiązującego na studiach podyplomowych.

  • zgodę na prowadzenie kursu wydaje Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia,
  • wszystkie kursy są odpłatne,
  • uczestnictwo w kursach potwierdzane jest wydaniem świadectwa ukończenia kursu dokształcającego,
  • warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu, złożenie egzaminów przewidzianych programem oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewidziane jest to w programie kursu.