Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Dla absolwentów

Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela

Osoby z tytułem magistra mogą uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela realizując odpowiednie studia podyplomowe.

Oferta studiów podyplomowych UW, umożliwiających uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela

1. Studia podyplomowe prowadzone przez jednostki dydaktyczne UW:

2. Studia podyplomowe prowadzone przez Szkołę Edukacji PAFW i UW

Szkoła Edukacji powstała na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Uniwersytetem Warszawskim i oferuje bezpłatne studia podyplomowe dla przyszłych nauczycieli języka polskiego, historii i WOS, biologii oraz matematyki.

Więcej informacji o ofercie SE można znaleźć na ich stronie internetowej: https://szkolaedukacji.pl/

Dokumenty potwierdzające uzyskanie uprawnień zawodowych

Uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela odnotowywane jest w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów (punkt 5.2). Absolwenci UW, którzy nie posiadają suplementu, a  potrzebują  zaświadczenia potwierdzającego  nabycie podczas studiów uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela, proszeni są o przygotowanie skanu dyplomu i indeksu oraz przesłanie ww. dokumentacji na adres: ksztalcenienauczycieli@uw.edu.pl.

Absolwenci UW, którzy nie posiadają odpowiedniego zapisu w suplemencie do dyplomu, a potrzebują poświadczenia nabycia podczas studiów uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela proszeni są o przygotowanie skanu dyplomu i suplementu oraz kontakt z opiekunem specjalności nauczycielskiej w jednostce dydaktycznej, w której ukończyli studia.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FAQ

1. W jaki sposób absolwent UW może uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela?
Absolwenci z tytułem magistra mogą nabyć uprawnienia realizując studia podyplomowe. Oferta studiów podyplomowych UW znajduje się w zakładce “dla absolwentów”.

UWAGA! Nauczycielem może zostać wyłącznie absolwent studiów wyższych posiadający tytuł zawodowy magistra.

2. Czy osoba z tytułem licencjata i po ukończeniu studiów podyplomowych posiada uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela?
Nie. Uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela może posiadać wyłącznie osoba z tytułem magistra. Dlatego proponujemy podjęcie studiów II stopnia (magisterskich).