Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Programy samodoskonalenia dydaktycznego

Doskonalenie kompetencji dydaktycznych odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim także w ramach programów szkoleniowych “szytych na miarę” potrzeb poszczególnych jednostek dydaktycznych.

W ramach realizowanych obecnie Programów Doskonalenia Dydaktycznego (PDD) na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i na Wydziale Historii realizowane są zagraniczne wyjazdy studyjne w celu obserwacji dobrych praktyk dydaktycznych, hospitacje koleżeńskie będące formą wsparcia samorozwoju metodycznego nauczycieli akademickich, warsztaty i szkolenia z narzędzi informatycznych wykorzystywanych w dydaktyce akademickiej, rozwiązywania konfliktów (np. w grupie studenckiej), pracy ze studentami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, tutoringu, projektowania i prowadzenia zajęć w językach obcych. Uczestnikami tych przedsięwzięć są nauczyciele akademiccy w/w jednostek, wspólnie kształcący na tych samych kierunkach studiów. PDD stwarzają więc także okazję do dyskusji o wyzwaniach związanych z prowadzeniem konkretnego kierunku studiów i wypracowywania nowych, innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych.