Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

FDD

Fundusz Doskonałości Dydaktycznej (FDD) prowadzi swoją działalność od 2022 roku.
Zasady funkcjonowania FDD zostały określone w Zarządzeniu nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 lipca 2021 roku (M.2021.206.Zarz.106.pdf). We wskazanym dokumencie znajdziecie Państwo również informacje na jakie cele mogą zostać przeznaczone środki pochodzące z Funduszu Doskonałości Dydaktycznej.
Środki Funduszu przeznaczone są dla jednostek, które prowadzą kształcenie na co najmniej jednym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 
W terminie do 31 maja każdego roku, Rektor informuje o wysokości środków do wykorzystania na dany rok kalendarzowy. Środki finansowe będą przyznawane w drodze dotacji celowej jako limit wydatków do zrefundowania. O refundacji decyduje prorektor ds. studentów i jakości kształcenia po zasięgnięciu opinii zastępcy kanclerza do spraw ekonomicznych. Podstawą do ubiegania się o refundację jest wniosek zawierający sprawozdanie za ostatni rok z działań podjętych w celu zmierzania do doskonałości dydaktycznej.

 UWAGA: termin składania wniosków o refundację – do 30 listopada każdego roku.

Podpisane wnioski o refundację należy przesłać na adres: programyksztalcenia@uw.edu.pl

Wniosek o refundację kosztów projektu z Funduszu Doskonałości Dydaktycznej

Obsługę administracyjną Funduszu zapewnia Biuro Innowacji Dydaktycznych.
W przypadku pytań  i chęci uzyskania dodatkowych informacji proszę kontaktować się z: