Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Nauczycieli

Pełnomocnikiem Rektora ds. kształcenia nauczycieli w kadencji 2020-2024 jest dr Agnieszka Janiak-Jasińska – historyczka, zatrudniona na Uniwersytecie Warszawskim od 2005 r. z dużym doświadczeniem pracy na rzecz jakości kształcenia, w szczególności kształcenia przygotowującego do pracy w zawodzie nauczyciela. W latach 2016-2020 Pełnomocniczka Rektora ds. jakości kształcenia i przewodnicząca Uczelnianego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia, wcześniej przewodnicząca zespołu zapewniającego jakość kształcenia na Wydziale Historycznym. Od 2016 roku członkini Polskiej Komisji Akredytacyjnej, pracująca w Zespole Nauk Humanistycznych i Teologicznych oraz w Zespole ds. Kształcenia Nauczycieli. Członkini Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia od początku jej powstania.

Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia nauczycieli

  1. Dba o zgodność programów specjalności/ścieżek nauczycielskich ze standardami wyznaczonymi w rozporządzeniach MEiN.
  2. Koordynuje proces kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz wspiera jednostki uniwersyteckie w jego realizacji.
  3. Koordynuje ofertę studiów/szkoleń/kursów doskonalących kompetencje dydaktyczne nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Upowszechnia dobre praktyki w kształceniu przyszłych nauczycieli.
  5. Współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi, innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia przyszłych nauczycieli.

W realizacji powyższych zadań Pełnomocnik współpracuje z Biurem Innowacji Dydaktycznych.

Kontakt: a.janiak-jasinska@uw.edu.pl