Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

4EU+

Sojusz 4EU+ realizowany w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej „European Universities Initiative”, finansowanej ze środków Erasmus+, to szeroko zakrojona współpraca sześciu wiodących uniwersytetów z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

W skład Sojuszu wchodzi obecnie sześć uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Københavns Universitet (Kopenhaga, Dania)
 • Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Heidelberg, Niemcy)
 • Sorbonne Université (Paryż, Francja)
 • Università degli Studi di Milano (Mediolan, Włochy)
 • Univerzita Karlova (Praga, Czechy)

Sześć uczelni partnerskich 4EU+ to duże, ugruntowane, wszechstronne, publiczne europejskie uniwersytety badawcze. Są najlepszymi uniwersytetami w swoich krajach i podzielają europejskie wartości. Pod względem geograficznym państwa członkowskie UE, w których znajdują się instytucje 4 EU+, rozciągają się od Morza Śródziemnego po Morze Północne i Bałtyckie, obejmując 39% terytorium UE i kształcąc 49% studentów z krajów UE.

4EU+ w liczbach:

 • Studenci: 286,940
 • Nauczyciele akademiccy: 23,680
 • Inni pracownicy: 26,350
 • Projekty Erasmus+: 243
 • Finansowanie Horizon 2020: 368 M€
 • Projekty ERC: 115

 

Wspólnym celem dla wszystkich uczelni partnerskich jest w przyszłości stworzenie struktury jednego z Uniwersytetów Europejskich, umożliwiających zdobywanie wiedzy z nastawieniem na poznawanie różnorodności metod kształcenia wynikających z doświadczeń i praktyk różnych państw europejskich.

 

Główna wizja Sojuszu to wzmacnianie wspólnoty Europejskiej poprzez wzajemne wzmacnianie i ubogacanie się partnerów. Zmiany zachodzące w uczelniach partnerskich dzięki wspólnych tradycjom akademickim i respektowanych wartości oraz poszerzanie pól współpracy wzmocni Sojusz i pozwoli mu lepiej odpowiadać na wyzwania społeczne.

Celem sojuszu 4EU+ jest stworzenie unikatowej oferty dla studentów sześciu uczelni, której elementami będą:

 • Możliwość spersonalizowania swojej ścieżki studiów i udział w różnego rodzaju programach mobilności studenckiej (od tradycyjnych programów wymiany po wyjazdy na intensywne kursy, szkoły letnie i tzw. mobilność wirtualną)
 • Collaborative interactive learning: wspólne zajęcia online z udziałem studentów i wykładowców co najmniej dwóch uniwersytetów sojuszu
 • Seminaria licencjackie i magisterskie współprowadzone przez promotorów z przynajmniej dwóch uczelni
 • Wspólny dla wszystkich uczelni 4EU+ katalog kursów ogólnych prowadzonych przy udziale partnerów stowarzyszonych, dotyczących m.in. aktywnego obywatelstwa europejskiego, przedsiębiorczości i umiejętności posługiwania się mediami i technologiami informacyjnymi
 • Wydarzenia integracyjne dla społeczności studenckiej wszystkich sześciu uczelni partnerskich

W ramach 4EU+ prowadzone są badania naukowe na światowym poziomie w czterech obszarach priorytetowych:

 • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim
 • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków
 • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacji, obliczeniowych i komunikacyjnych
 • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój

Więcej informacji – https://4euplus.eu/4EU-10.html

Deklaracja misji – https://4euplus.eu/4EU-10-version1-4eu_mission_statement.pdf

Ulotka informacyjna – https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/04/4_eu_ulotka_pl.pdf

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

System jakości 4EU+

Jednym z celów przed jakimi stoi Sojusz 4EU+ jest stworzenie jednolitego systemu zarządzania jakością kształcenia w zakresie aktywności edukacyjnych, prowadzonych wspólnie przez uniwersytety wchodzące w jego skład. Planowany termin zakończenia prac nad systemem to zima 2022 roku.

W ramach prac projektowych kwestiami wspólnego systemu jakości zajmuje się Work Package 6, pod przewodnictwem Uniwersytetu w Heidelbergu.

Główne założenia systemu:

 • respektowanie istniejących systemów jakości funkcjonujących na uczelniach partnerskich;
 • bazowanie na wzajemnym zaufania i zgodzie instytucjonalnej;
 • skoncentrowanie na jakości kształcenia i na ciągłej poprawie procesów jakościowych;
 • wprowadzenie bazującego na danych procesu decyzyjnego dotyczącego wprowadzania nowych aktywności edukacyjnych;
 • zapewnienie by kwalifikacje osiągnięte w ramach kształcenia na uczelniach wchodzących w skład Sojuszu, odpowiadały standardom międzynarodowym i były uznawane i przenaszalne w ramach Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego;
 • zapewnienie pełnej dokumentacji dotyczącej procedur zapewniania i polepszania jakości kształcenia aktywności edukacyjnych 4EU+ dla  studentów, nauczycieli akademickich, organów uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.

Informacje będą aktualizowane w oparciu o osiągane kroki milowe określone w dokumentacji projektowej po ich przyjęciu przez odpowiednie organy decyzyjne w ramach Sojuszu 4EU+.